Rotebro Trafikskola
Priser-Bil

En körlektion är 70 minuter

Alla körlektioner  är giltiga i ett år och kan köras antingen  intensivt eller i egen takt

 •   1   körlektion                                                                                                                           990  kr


 •   2   Körlektioner                                                                                                                    1,960  kr                   


 •    3   körlektioner                                                                                                                    2,925 kr


 •    5   Körlektioner                                                                                                                    4,850 kr


 •  10   körlektioner                                                                                                                    9.650 kr


 •  15   körlektioner                                                                                                                  14,400 kr


 •  20   körlektioner                                                                                                                 19,000 kr • Test lektion (50minuter)                                                                                                         650  kr


 • Förberdelse för Taxiprov (körlektion)                                                                                   990 kr • Synundersökning                                                                                                                     150 kr

                                     


      Teori • Bokpaket digital

         (text, frågor och video information varje moment inkl.

           obegränsat antal online-tester                                                                                          1.100 kr


 • Bokpaket(körkortsboken, körhäfte, vägmärken)                                                               580 k                                                                                                                          
 • Enskild teorilektion  80 min                                                                                                  800 kr
                                     

 Övriga kurser


 • Riskettan                                                                                                                              750 kr
 • Risktvåan                                                                                                                          2.370 kr
 • Handledarkurs                                                                                                                    450kr                                                                        
 VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM KÖR HOS OSS (Köpsvilkor och ångerrätt)


För din trygghet & säkerhet är vi medlem i STR Sveriges Trafikutbiders Riksförbund

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildning del 1 , Riskutbildning del 2, BE- B96(utökat) Moped utbildning och introduktionsutbildningar(handledarkurs)


Avtalsvillkor - Rotebro Trafikskola

Genom att skriva in dig antingen själv eller via Rotebro trafikskolanstrafikskolans personal samtidig köper, bokar eller blir ni användare av våra tjänster ingår ni som kund avtal med Rotebro trafikskolan och Ni samtycker till dessa allmänna villkor.
Trafikskolan har följande webbplats vilken omfattas av dessa allmänna villkor:www.rotebrotrafikskola.se

Minderårig kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig


Behandling av personuppgifter(GDPR)

Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Personuppgifter vid utbildning

Trafikskolan sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv, hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.


Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan vad som ska ändras. Trafikskolan ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certifierat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter


Incidenter med personuppgifter

Om trafikskolan utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.

Trafikskolan lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar


Regler för bokningar med egen inloggning via trafikskolans Läromedel

En bokning som är gjord via läromedel eller trafikskolans personal är bindande.

Av- eller ombokning av bokade tider måste ske senast klockan 13 vardagen innan bokad tid (Måndager måste avbokas före kl 13:00 på fredag) . Vid senare av- eller ombokning debiteras fullt avgift.

Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg


Köp och priser

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts.

Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplats. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Förskottsbetalning gäller för båda paket priser och stycklektioner . Alla priser är i SEK inklusive moms.

Köpt tjänst, i form av exempelvis paket, är giltigt till samma pris i 1 år från inköpsdatum. Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Det kan händer att vi ändra priserna under utbildnings gång. Det ligger på elevens ansvar att hålla ordning på hur många lektioner som har körts och hur många är kvar på paketet man köpt


Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan som elev kan få ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel. Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare. Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga brukandegraden kan användarkontot återaktiveras.


Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på trafikskolans webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.


Friskrivning från ansvar

Trafikskolan tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress

Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.


Tvister

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns.

Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av "Allmänna reklamationsnämnden" och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans


Övrigt

Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Det kan händer att vi ändra priserna under utbildnings gång
Det ligger i elevens ansvar att se till att både Risk 1 och Risk 2 är genförda innan provet, för yttligare information besök (www.trafikverket.se) O.B.S lördgslektioner 200 kr extra per lektion

Med reservation för tryckfel och prisändringar


Rotebro Trafikskola

Rotebro torg 1

194 68 Sollentuna

telefon 08-12291277

E-postrotebrotrafik.skola@hotmail.com

org 690201-2175


Betalsätt

Bankgiro 5194-0104

Plusgiro 835381-5

Swish 1231472257

Innehar F-skattebevis

PRISER      B***** behörighet