Rotebro Trafikskola
Hem

       VÄLKOMMEN TILL

ROTEBRO TRAFIKSKOLA


    Nästa handledarkurs


     


          

          lördag   7/10

          Kl 10:00-13:30

         

     

580 kr per person inklusive

handledarbok till  handledare

Nästa riskettan kurs


Tisdag 10/10

Kl 17:00-20:00


   750 kr per elev  BE-B96(utökat)


Vi hjälper dig med både BE och B96