Rotebro Trafikskola
Hem

       VÄLKOMMEN TILL

ROTEBRO TRAFIKSKOLA


    Nästa handledarkurs


           Lördag  21/1

          kl 10:00-13:00


580 kr per person inklusive

handledarbok till  handledare

 mopedutbildning


    Nästa säsong 

  

     2023-03-04

    kl.   11:00-15:00


       

   Nästa Riskettan


 

      Tisdag  6/12

      kl  17:00-20:00

      750 kr per elev

  BE-B96(utökat)


Vi hjälper dig med både BE och B96