Rotebro Trafikskola
Hem

       VÄLKOMMEN TILL

ROTEBRO TRAFIKSKOLA


   Nästa handledarkurs


 Lördag 27/8 kl  10:00-13:30


580 kr per person inklusive


handledarbok till  handledare

 mopedutbildning 


        Fredag


  19/8  kl  15:00-19:00

        

   Nästa Riskettan       Tisdag   30/8

      kl  17:00-20:30

      750 kr per elev

  BE-B96(utökat)


Vi hjälper dig med både BE och B96