Rotebro Trafikskola
Hem

       VÄLKOMMEN TILL

ROTEBRO TRAFIKSKOLA

   Nästa handledarkurs


Lördag 21/5  kl 10:00.13:30 


580 kr per person inklusive


handledarbok till  handledare

     mopedutbildning 


Fredag 10/6    kl  15:00

     

        

        

Nästa Riskettan


Onsdag 1/6

 kl  17:00-20:30

750 kr per elev

BE-B96(utökat)


Vi hjälper dig med både BE och B96