Rotebro Trafikskola
Undervisningsplan
Rotebro Trafikskola

Undervisningsplan

Undervisningsplan & kursplaner


Undervisningsplan

På Trafikskolan har vi en undervisningsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. Undervisningsplanen bygger på Transportstyrelsens kursplan som vi är skyldiga att följa, vissa saker kanske du redan kan om du kört privat innan du börjar på Trafikskolan. Av erfarenhet vet vi dock att det nästan alltid är bäst att börja på en Trafikskola så att du undviker att lära dig "fel saker i fel ordning".


Det är viktigt att både elev och handledare är medvetna om vilka krav vi som utbildare har. Som inskriven elev hos oss får man tillgång till STR´s elevcentral. Härifrån kan både elev och handledare följa utbildningen efter utbildningsplanen. Vi har 15 moment med respektive delmoment.

Målet för utbildningen är att alla moment är godkända innan eleven gör sitt förarprov.Nedan hittar du alla kursplaner och styrdokument som styr vår verksamhet och som talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har.l

Covid-19 Rotebro trafikskola vill informera våra kunder om dom åtgärder som har tagits för det rådande läget med Covid-19. Vi desinficerar bilarna och Mopeder efter varje lektion, Både elev och personal använder handsprit och sanera teori lokalen efter varje kurstillfälle. Om man har symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta oss för att ställa in lektionen kostnadsfritt. Elever och personal som varit i ett område utomlands bör ej delta på kurser inom två veckor efter hemkomst.

Jag förstår