Rotebro Trafikskola
BE-B96

         BE- Paket

          5,900 kr 


 • 2 körlektioner á 80 min
 • BE teori boken
 • Online tester
 • Hyr av bil och släp vid uppkörning
 • (endast skolans elever)


           Teori- BE


 • BE-Boken                     325  kr
 • Körkortboken             350   kr
 • Online tester               500   kr
 • Bok paket (körkortboken-BE boken & Onlinetester) 1.100 kr                                                           

   B96-Utökat

       4,900  kr

 • 2 körlektioner á 80 min
 • Hyra av bil och släp vid uppkörning
 • (endast skolans elever)

         

        BIL & Släp


 • Lektion á 80 min            1,800 kr


 • Hyra av bil & släp vid uppkörning               2,000 kr

  inkl 40 min körning innan körprovet

            (Endast skolans elever Gillinge kontor) 

andra uppkörningskontor gäller extra tillägg


 •  3,500 kr   Uppkörning i Uppsala
 •  2,500 kr   Uppkörning helgar  


Observera att provavgifter till Trafikverket alltid tillkommer:


 • Teoriprov (BE) 325 kr
 • Körprov B96    800 kr
 • Körprov BE     1650kr

    Körkortsbehörigheten BE


 Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:


 • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
 • Du har körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.             Körkortsbehörigheten B96(utökat)


 • B betyder att du får köra personbil och lätt lastbil. Fordonet får väga högst 3,5 ton.
 • B96 betyder att du får köra en bil med släp som tillsammans väger 4,25 ton.
 • Bilen får aldrig ensam väga mer än 3,5 ton.

 Behörigheten kallas också utökad behörighet B. Det räcker med ett körprov om du redan har ett B-körkort.
 Om du inte har ett B-körkort måste du först ta ett sådant. Du måste vara minst 18 år.

                           Körkortsprov för BE-behörighet


 För att få BE-körkort behöver du utföra både ett nytt kunskapsprov och ett nytt körprov.


 • Kunskapsprov för BE-körkort
  Kunskapsprovet består av 55 frågor och du måste ha rätt på 44 av dem. Provet pågår i 40 minuter och frågorna handlar om bland annat trafikregler, miljö, trafiksäkerhet och kunskap om fordon och manövrering.
 • Körprov för BE-körkort
  Körprovet för BE-körkort består av tre olika moment:
  • Säkerhetskontroll
   Under säkerhetskontrollen går du igenom fordonet och säkerställer att allt är i sin ordning. Många av delarna känner du säkert igen från då du tog ditt B-körkort, men nu har en del nya saker tillkommit. Du ska kunna kontrollera kopplingsanordning, katastrofbromsvajer, bromsar och elanslutning till släpet. Du måste också själv kunna koppla släpet till fordonet du ska köra.
  • Särskild manövrering
   Under en del av provet får du bevisa att du kan manövrera fordonet på ett säkert sätt. Du ska till exempel kunna backa och parkera. Manöverprovet kan numera utföras under den tredje delen av provet som är körning i trafik.
  • Körning i trafik
   Körningen i trafik ska pågå i minst 25 minuter och innehåller både körning på landsväg och i tätort. Alltihop avslutas sedan med att du får visa att du kan koppla ifrån släpet 
 
 
B-96 utökat
BE
 
 

Öppettider


Måndag-Torsdag    10:30-18:00

Fredag                       10:30-18:00

Lördag-Söndag      stängd

Lunch stängd           12:00-13:00